Pomiary hałasu i analizy akustyczne

Stwórzmy razem
harmonię

w środowisku

O mnie

Pragnę zapewnić Państwu swoje wsparcie w zakresie oddziaływania hałasu. Realizuję pomiary i analizy akustyczne na terenie całego kraju. Zapraszam do kontaktu, a zapewnię bardzo szybką odpowiedź na Państwa zapytanie. Oferuję bogate doświadczenie. Akustyką środowiskową zajmuję się od 2011 r.

Przez całą karierę zawodową wykonywałem szereg pomiarów i analiz akustycznych przy wykorzystaniu metod obliczeniowych w tym uwzględniające koncepcje wyciszeń celem dotrzymania poziomów dopuszczalnych hałasu na terenach akustycznie chronionych. Prowadziłem badania akustyczne dla bardzo dużych zakładów, jak i również całych miast czy zarządów dróg. Wielokrotnie wykonywane w przeszłości analizy porealizacyjne dają duże doświadczenie na etapie modelowania na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko lub wniosków o pozwolenie zintegrowane, gdyż weryfikowały założenia teoretyczne na rzecz faktycznego oddziaływania.

Wdrażanie akredytowanych metod pomiarowych oraz obliczeniowych w laboratorium pozwoliło mi na zdobycie bardzo szczegółowej wiedzy dotyczącej metodyk referencyjnych i norm, co pozwala skutecznie bronić się moim klientom. Potwierdzeniem tego jest status biegłego sądowego w zakresie akustyki środowiskowej, gdzie należy wykazać się bardzo szczegółową wiedzą z przedmiotowej tematyki, ze względu na bardzo skomplikowane charaktery prowadzonych spraw sądowych.

Jestem akredytowanym podmiotem badawczym.

zobacz akredytację

Zaufali mi

Usługi

Pomiary w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego
wraz z metodą obliczeniową (metodyka akredytowana)

Pomiary poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych wraz z metodą obliczeniową (metodyka akredytowana)

Pomiary mocy akustycznych (metodyka akredytowana)

Analizy porealizacyjne

Przeglądy ekologiczne

Analizy akustyczne na potrzeby wyciszeni, uzyskania decyzji środowiskowej czy pozwolenia zintegrowanego

Jak to robię Dlaczego warto